Найдено 200+ «G»

GABRIEL

Словарь алкогольных напитков

Gabriel (Габриэль) — аперитив на основе яблочного бренди, настоя тмина, гвоздики и полыни горькой.

GARRAFEIRA

Словарь алкогольных напитков

Garrafeira — обозначение для высококачественных вин Португалии: красные должны иметь выдержку минимум три года, белые — год.

GENEVA GIN

Словарь алкогольных напитков

Geneva Gin — Женевский джин.

GINGER BRANDY

Словарь алкогольных напитков

Ginger brandy (Имбирное бренди) — ароматизированное имбирем бренди, которое вырабатывается путем перегонки сброженного сусла винограда или фруктов. Обычно выдерж

GOLDEN GIN

Словарь алкогольных напитков

Golden Gin (Золотистый джин) — сухой джин, который имеет золотистый цвет благодаря выдержке в деревянных бочках.

GRAN RESERVA

Словарь алкогольных напитков

Gran Reserva — испанское вино высшего качества.

JOSE CUERVO GOLD

Словарь алкогольных напитков

Jose Cuervo Gold (Хосе Куэрво Голд) — высококачественная мексиканская текила. Производится с 1795 года. Вырабатывается из сока кактусов с выдержкой в дубовых чан

SCHEIDAM GIN

Словарь алкогольных напитков

Scheidam gin (шхедам) — сорт джина.

G.C.D.

Англо-український словник технічних термінів

greatest common divisor (g.c.d.)найбільший спільний дільник

GADGET

Англо-український словник технічних термінів

знадоб (P )пристрій (P ) знадіб (P ) ґаджет (P ) прилад (P )

GADGETS

Англо-український словник технічних термінів

корисні дрібничкималенькі зручності (підпрограми для зручності користувачів)

GAIN

Англо-український словник технічних термінів

користьпідсилення збільшення прибуток підсилювання зростання виграш досягти одерР

GAIN INSIGHT INTO

Англо-український словник технічних термінів

набиратинабрати (швидкості) (див. insight) проникнути вникати (вникнути) в суть проникати

GALLERY

Англо-український словник технічних термінів

галерея (комп'ютерні засоби редагування стилів)

GALLOPING 1'S AND 0'S TEST

Англо-український словник технічних термінів

тест пробіжка одиниць і нулів (для перевірки пам'яті)

GALLOPING COLUMN TEST

Англо-український словник технічних термінів

тест пробіжка по стовпчиках (для перевірки пам'яті)

GALWREC TEST

Англо-український словник технічних термінів

тест попарне записування-читання (для перевірки пам'яті)

GAMBLE

Англо-український словник технічних термінів

ризикуватирискувати грати в азартні ігри

GAMUT

Англо-український словник технічних термінів

набір почуттів тощогама діапазон кольорів

GAP

Англо-український словник технічних термінів

прозірпроміжок шпарина щілина прогалина пропуск

GAP DIGITS

Англо-український словник технічних термінів

порожні розряди (машинного слова, не використовувані для представлення інформації)

GARBAGE

Англо-український словник технічних термінів

полованепотрібна інформація (в пам'яті) непотрібні дані розм. сміття

GARBAGE COLLECTION

Англо-український словник технічних термінів

збирання сміття (в базі даних)чищення (пам'яті)

GARBLE

Англо-український словник технічних термінів

псуватиспотворити зіпсувати вибирати спотворювати вибрати (потрібні дані з неупоряд

GATE

Англо-український словник технічних термінів

прохідхвіртка брамка вентиль ворота

GATHER

Англо-український словник технічних термінів

нагромадитиз'єднати нагромаджувати збирати зібрати з'єднувати

GATHER WRITE

Англо-український словник технічних термінів

зібране записування (операція занесення до пам'яті блоку даних з різних ділянок ПП або регістрів)

GATHERING

Англо-український словник технічних термінів

зібраннязбори збирання нагромаджування

GAUGE

Англо-український словник технічних термінів

міракалібрування критерій мірило вимірювальний прилад масштаб

GEARING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. австрал., англ. платоспроможність; фінансовий важіль; леверидж; співвідношення власних і позикових коштів ▷ «leverage»

GEDANKEN

Англо-український словник технічних термінів

умогляднийнедороблений (про алгоритм або програму)

GENERAL LEDGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(G/L) бухг., рах. загальний реєстр; головна книга; загальна бухгалтерська книга ▷ «ledger»

GENERALITY

Англо-український словник технічних термінів

більшістьуніверсальність загальність спільність узагальнення

GENERATE

Англо-український словник технічних термінів

викликативиконувати генерувати породжувати створювати формувати виконати створитР

GENERATE GRAMMAR

Англо-український словник технічних термінів

творильна граматикапороджувальна граматика

GENERATING

Англо-український словник технічних термінів

творильний, який породжуєутворювальний

GENERATION

Англо-український словник технічних термінів

перетворенняформування творення утворення генерування покоління породження генерР

GENERATION DATA SET

Англо-український словник технічних термінів

покоління данихкомплект даних одного покоління

GENERATOR

Англо-український словник технічних термінів

генератортвірниця (лінія) породжувальна (функція) давач датчик

GENERIC

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n марк. товар, послуга без марочної назви; a загальний загальне позначення товарного класу чи категорії послуг; ♦ прикладом товару без марочної заяви може бути

GENERIC

Англо-український словник технічних термінів

спільнийналагоджувальний загальний груповий узагальнений родовий

GENERIC KEY

Англо-український словник технічних термінів

спільний ключспільна частина ключа

GENTLEMEN'S AGREEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. джентльменська угода; неофіційна домовленість усна угода, спрямована на забезпечення взаємних інтересів сторін, домовленість яких не підлягає чинному закон

GLOBAL MARKETING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. глобальний маркетинг маркетингова діяльність із планування збуту товарів і послуг за межі держави; global marketing ‡ A. marketing (388)

GOODS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком. товар, товари; виріб, вироби; річ; благо, блага; a товарний продукти чи послуги, спрямовані на задоволення тих чи ін. потреб суспільства, які можна купит

GOODWILL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр., ком. гудвіл; прихильність; ціна фірми; престиж фірми; прихильність клієнтури; умовна вартість ділових зв'язків умовна вартість ділових зв'язків фірми, її н

GOVERNMENT REVENUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. надходження держави; дохід держави ▷ «revenue»

GROSS DOMESTIC PRODUCT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(GDP) ек. валовий внутрішній продукт (ВВП) сума ринкової вартості всіх кінцевих товарів і послуг, вироблених країною в результаті економічної діяльності за виз

GROSS NATIONAL PRODUCT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(GNP) ек. валовий національний продукт (ВНП) грошова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених країною в результаті економічної діяльності протягом р

GROSS PROFIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. валовий прибуток; загальний прибуток сума прибутку, що визначається як різниця між виручкою від реалізації (sales revenue) і витратами на виробництво прод

GROSS RATING POINT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(GRP) марк. загальнорейтинговий пункт; пункт валового оцінювального коефіцієнта ▷ «Nielsen rating»

GROUP

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(2. Gp) 1. n ком., марк. група; угруповання; клас; організація; колектив; a груповий; колективний; 2. ком., юр. група; концерн; об'єднання компаній; організація

GROWTH

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. зростання; приріст; розвиток; збільшення; посилення; підсилення кількісне або якісне збільшення внаслідок поступового зростання, посилення і т. ін. abnorm

GUARANTEE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком., банк. гарантія; поручительство; a гарантійний; v гарантувати; давати/дати поручительство запевнення, що другою, у виключному випадку третьою стороною бу

ADVENTURE GAME

Англо-український словник технічних термінів

гра -пригодагра з заздалегідь невідомим сценарієм авантюрна рискована гра

ALLOCATE AND GIVE-BACK STRATEGY

Англо-український словник технічних термінів

стратегія передавання повідоми (повідомлення) з одержанням відповіді

ANIMATION GRAPHIC

Англо-український словник технічних термінів

графічні засоби мультиплікаціїграфічні засоби оживляння зображень

AREA GRAPH

Англо-український словник технічних термінів

зонний графіккартодіаграма (величини параметрів, представлені площами ділянок на карті, що зіставні цим параметрам)

ARTS QUALITY GRAPHIC

Англо-український словник технічних термінів

(машинна) графіка високомайстерної (мистецької, художньої) якості

AUTOMATIC CHARACTER GENERATION

Англо-український словник технічних термінів

автоматичне генерування знаків (символів)

BAR GRAPH

Англо-український словник технічних термінів

діаграма у вигляді стовпців(вертикальна) стовпчикова діаграма гістограма

BERYL GREEN

Англо-український словник технічних термінів

смарагдсмарагдовий яскраво-зелений

BICE GREEN

Англо-український словник технічних термінів

(помірний) жовто-зелениймалахітово-зелений

CAPITAL GAINS TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(CGT; C.G.T.) под. податок на реалізований дохід від приросту вартості активів; податок на дохід від приросту капіталу; податок на збільшення ринкової вартості

CAPITAL GOODS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг., ек. товари виробничого призначення; засоби виробництва; основні засоби; капітальні товари (блага); інвестиційні товари (блага) товари довготривалої

CHARACTER GENERATOR

Англо-український словник технічних термінів

генератор знаків або символівзнакогенератор генератор символів

CHARACTER GRAPHIC

Англо-український словник технічних термінів

символьна графіка (побудова зображень з елементами у вигляді символів)

CHROME GREEN

Англо-український словник технічних термінів

хромово-зеленийдуже темний жовтаво-зелений до сильного зеленого колір

CLOCK GENERATOR

Англо-український словник технічних термінів

тактовий генераторсинхронізувальний генератор

CLOSE THE GAP

Англо-український словник технічних термінів

bridge (close, fill) the gapзаповнити прогалину

COBORDISM GROUP

Англо-український словник технічних термінів

група кобордизмівгрупа внутрішніх гомологій кобордизм

CODE GENERATION

Англо-український словник технічних термінів

генерування командгенерування коду генерування (машинної) програми

CODE GENERATOR

Англо-український словник технічних термінів

генератор кодублок генерації (машинної) програми (в трансляторі) кодогенератор

COLOR GRAPHIC

Англо-український словник технічних термінів

кольорові графічні пристроїкольорова графіка

COMPUTATIONAL GEOMETRY

Англо-український словник технічних термінів

обчислювальна геометрія (чисельні методи і програми перетворювання геометричних об'єктів)

COMPUTER GAME

Англо-український словник технічних термінів

ігрова програмакомп'ютерна гра комп'ютерна гра

COMPUTER GRAPHIC

Англо-український словник технічних термінів

графічні пристрої машинипристрої машинної графіки машинна графіка

CONSTITUENT GRAMMAR

Англо-український словник технічних термінів

конституентна граматикаграматика безпосередніх складових (складників)

CONSTRUCTIVE SOLID GEOMETRY

Англо-український словник технічних термінів

конструктивна блокова геометрія (графічні побудови на основі комбінування геометричних тіл)

CONSUMER GOODS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. споживчі товари; товари широкого вжитку товари щоденного вжитку, які задовольняють потреби споживача (consumer); ♦ споживчі товари можуть бути тривалого вж

DATA GENERATION

Англо-український словник технічних термінів

(процес) формування данихгенерація даних (продукт) формовання даних генерування даних покоління даних

DATAFLOW GRAPH

Англо-український словник технічних термінів

графік потоку данихграф потоку даних

DESCRIPTIVE GEOMETRY

Англо-український словник технічних термінів

нарисна геометрія (див. geometry)нарисна геометрія

DIVISIBLE GROUP

Англо-український словник технічних термінів

повна групагрупа з необмеженим діленням група з діленням група з обмеженою подільністю повна група (див. grоup)

ECONOMIC GROWTH

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. економічне зростання; економічний розвиток безперервний приріст обсягу виробництва (output) економіки (economy¹) країни протягом певного часу; ♦ до показник

EX GRATIA

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. з власної волі; з ласки; з милосердя дія, яка вчинена з власної волі, а не внаслідок законного зобов'язання ~ payment добровільна плата • плата з власної

EXPLANATION GENERATOR

Англо-український словник технічних термінів

генератор пояснень (функційний вузол експертної системи)

EXTERNAL GROUND

Англо-український словник технічних термінів

зовнішня землязаземлення із зовнішньої схеми

FINANCIAL GEARING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. австрал., англ. платоспроможність; фінансовий важіль; леверидж; співвідношення власних і позикових коштів ▷ «leverage»

NILE GREEN

Англо-український словник технічних термінів

блідо-зеленийпомірний жовто-зелений до блідого яро-зеленого ясний жовто-зелений жовто-зелений (помірний або сірявий)

PARIS GREEN

Англо-український словник технічних термінів

яскравий жовтаво-зеленийяскраво-зелений жовтаво-зелений паризький синій

Время запроса ( 0.393822607 сек)
T: 0.398942443 M: 1 D: 0